REGULAMIN POBYTU W OŚRODKU WYPOCZYNKOWO-REKREACYJNYM KRYWAŃ W MURZASICHLU

Złożenie rezerwacji jest akceptacją poniższego regulaminu.
1. Turnusy rehabilitacyjne, pobyty indywidualne rozpoczynają się świadczeniami określonymi w ofercie. Chęć skorzystania ze świadczeń dodatkowych tj. dodatkowy nocleg należy potwierdzić telefonicznie oraz umieścić opłatę za to dodatkowe świadczenie na nasze konto.
2. Pobyty wypoczynkowe - indywidualne- doba hotelowa rozpoczyna się od godz. 14.00 w przypadku korzystania z trzech posiłków dziennie lub o 17.00 w przypadku korzystania z dwóch posiłków w dniu przyjazdu a kończy o godz. 11.00 w dniu wyjazdu.
3. W przypadku zmian w rezerwacji tj. późniejszego przybycia lub wcześniejszego wyjazdu nie będą udzielane żadne zniżki.
4. Warunkiem rezerwacji jest wpłata przedpłaty w wysokości ustalonej telefonicznie lub w przypadku turnusów rehabilitacyjnych otrzymanie odpowiednich dokumentów poświadczających z instytucji udzielającej dofinansowanie.
5. W razie odwołania przyjazdu wpłacona przedpłata nie podlega zwrotowi.
6. Po przybyciu w pierwszy dzień konieczne jest okazanie dowodu tożsamości w celu zameldowania się oraz opłata za pobyt.
7. Pokój nie może być zamieszkany przez większą ilość osób niż zgłoszoną w rezerwacji.
8. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia elementów wyposażenia powstałe z jego winy, jak również z winy odwiedzających go osób.
9. Gość powinien zawiadomić kierownika o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
10. Cisza nocna obowiązuje w godz. 22:00 - 6:00. Mogą jednak wystąpić odstępstwa w przypadku, gdy na terenie ośrodka organizowana jest impreza okolicznościowa ( wieczorek taneczny, przyjęcie itp.)
11. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług ośrodka nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Ośrodek może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
12. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, pozostawionego na terenie lub poza terenem ośrodka.
13. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uszkodzenia lub utraty kosztowności, pieniędzy jeśli przedmioty te nie zostały oddane wcześniej do depozytu u kierownika.
14. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się palenia tytoniu, używania grzałek, piecyków elektrycznych i innych podobnych urządzeń w pokojach gościnnych.
15. Sprzątanie pokoi odbywa się na życzenie Gości po wcześniejszym zgłoszeniu tel.601544146 lub u Pań w kuchni.
16. Zabrania się przesuwania mebli w pokojach gościnnych.
17. Istnieje możliwość odbioru z Zakopanego i dowóz do ośrodka po wcześniejszym uzgodnieniu oraz wpłacie najpóźniej tydzień przed planowanym przyjazdem na nasze konto 50 zł.

REGULAMIN UCZESTNIKA TURNUSU REHABILITACYJNEGO

I) Celem turnusu jest poprawa zdrowia, sprawności fizycznej oraz właściwego wypoczynku w różnych formach.
II) Uczestnik turnusu obowiązuje przestrzeganie dyscypliny i zasad bezpieczeństwa omówione na spotkaniu organizacyjnym. Ośrodek nie odpowiada za rzeczy wartościowe i pieniądze stanowiące własność uczestnika.
IV) Podczas trwania turnusu obowiązuje:
1. Zakaz spożywania alkoholu oraz zakłócania porządku i spokoju pozostałym mieszkańcom.
2. Zakaz palenia papierosów wewnątrz Ośrodka oprócz wyznaczonych do tego celu miejsc.
3. Zapoznanie się z programem oraz harmonogramem zająć.
4. Zaopatrzenie się we własnym zakresie w leki, które uczestnik musi zażywać stale.
5. Punktualne zbieranie się na zajęcia oraz posiłki
6. Obowiązkowy udział we wszystkich zajęciach wg harmonogramu
7. Odpowiedni strój sportowy podczas zajęć usprawniająco-rekreacyjnych w celu zachowania własnego bezpieczeństwa przed ewentualnymi wypadkami. Przy rozpoczęciu turnusu zgłoszenie się do lekarza w celu zakwalifikowania na poszczególne zajęcia.
8. Zgłaszanie kierownikowi turnusu opuszczenie obiektu w poszczególnych wypadkach losowych w formie pisemnej. Opuszczenie obiektu następuje wyłącznie na własną odpowiedzialność uczestnika.
9. Opiekun zobowiązany jest do pomocy osobie niepełnosprawnej w wykonaniu czynności dnia codziennego, oraz zajęciach programowych
10. Przestrzeganie ciszy nocnej.
11. Zgłaszanie kierownikowi turnusu wszelkich uwag, spostrzeżeń dotyczących turnusu.
12. Szanowanie powierzonego sprzętu i wyposażenia Ośrodka. W przypadku stwierdzenia zniszczeń uczestnik pokryje koszty do wysokości udokumentowanej szkody.

 

 

 

[ strona główna ]  [ oferta ]  [ cennik ]  [ galeria ]  [ dojazd/kontakt ]  [ oferta zabiegów rehabilitacyjnych ]  
[ wczasy odchudzające ]  [ partnerzy ]  [ regulamin ]

 

Przewodnik Turystyczny - Murzasichle noclegi, turystyka...
© ...iNFO Zakopane 2003